سلفی شینزو آبه و دونالد ترامپ در زمین گلف در توکیو, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سلفی شینزو آبه و دونالد ترامپ در زمین گلف در توکیو, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سلفی شینزو آبه و دونالد ترامپ در زمین گلف در توکیو