اکران “خشم آسمان” در نیمی از کشور / دما زیر نرمال خواهد بود / آذرخش و تندبادهای شدید در انتظار پایتخت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اکران “خشم آسمان” در نیمی از کشور / دما زیر نرمال خواهد بود / آذرخش و تندبادهای شدید در انتظار پایتخت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اکران “خشم آسمان” در نیمی از کشور / دما زیر نرمال خواهد بود / آذرخش و تندبادهای شدید در انتظار پایتخت