فیلم: روحانی: اصل ۵۹ قانون اساسی”مراجعه به آرای مردم و همه پرسی” ، بن‌بست شکن است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: روحانی: اصل ۵۹ قانون اساسی”مراجعه به آرای مردم و همه پرسی” ، بن‌بست شکن است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: روحانی: اصل ۵۹ قانون اساسی”مراجعه به آرای مردم و همه پرسی” ، بن‌بست شکن است