رییس جمهور: مراجعه به همه پرسی بن بست شکن است / از رنج و مشکلات مردم خبر دارم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رییس جمهور: مراجعه به همه پرسی بن بست شکن است / از رنج و مشکلات مردم خبر دارم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رییس جمهور: مراجعه به همه پرسی بن بست شکن است / از رنج و مشکلات مردم خبر دارم