پرنده ای که مانند انگل ها رفتار می کند! + فیلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پرنده ای که مانند انگل ها رفتار می کند! + فیلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پرنده ای که مانند انگل ها رفتار می کند! + فیلم