۲۲ خرداد؛ زمان احتمالی اعلام طرح «معامله قرن», سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۲۲ خرداد؛ زمان احتمالی اعلام طرح «معامله قرن», ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۲۲ خرداد؛ زمان احتمالی اعلام طرح «معامله قرن»