نماینده مجلس: ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال ۹۷ حیف و میل شد /, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نماینده مجلس: ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال ۹۷ حیف و میل شد /, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نماینده مجلس: ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال ۹۷ حیف و میل شد /