خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش ندارند