مشاور فرمانده سپاه: اگر ناوهای آمریکا حماقتی بکنند، با دو سلاح جدید و سری به قعر دریا می روند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مشاور فرمانده سپاه: اگر ناوهای آمریکا حماقتی بکنند، با دو سلاح جدید و سری به قعر دریا می روند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مشاور فرمانده سپاه: اگر ناوهای آمریکا حماقتی بکنند، با دو سلاح جدید و سری به قعر دریا می روند