ادعای واشنگتن پست؛ دو تماس مهم «سردار سلیمانی» در سال ۲۰۱۸, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ادعای واشنگتن پست؛ دو تماس مهم «سردار سلیمانی» در سال ۲۰۱۸, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ادعای واشنگتن پست؛ دو تماس مهم «سردار سلیمانی» در سال ۲۰۱۸