صاعقه جان ۲۰ نفر را طی دو هفته اخیر گرفت!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صاعقه جان ۲۰ نفر را طی دو هفته اخیر گرفت!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صاعقه جان ۲۰ نفر را طی دو هفته اخیر گرفت!