ژاپن خطاب به جهان: بگویید آبه شینزو نه شینزو آبه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ژاپن خطاب به جهان: بگویید آبه شینزو نه شینزو آبه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ژاپن خطاب به جهان: بگویید آبه شینزو نه شینزو آبه