کلینتون: آمریکا به‌ جای تهدید ایران باید به دنبال دیپلماسی بیشتر باشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کلینتون: آمریکا به‌ جای تهدید ایران باید به دنبال دیپلماسی بیشتر باشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کلینتون: آمریکا به‌ جای تهدید ایران باید به دنبال دیپلماسی بیشتر باشد