تأکید رهبران آلمان، روسیه و فرانسه بر حفظ برجام, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تأکید رهبران آلمان، روسیه و فرانسه بر حفظ برجام, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تأکید رهبران آلمان، روسیه و فرانسه بر حفظ برجام