شاناهان: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای جنگ با ایران نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,شاناهان: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای جنگ با ایران نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,شاناهان: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای جنگ با ایران نیست