مدیریت سازمان تامین اجتماعی بعوان بزرگترین خریدار و تولیدکننده خدمات حوزه سلامت اهمیت بسیاری دارد / مطرح شدن اسم طاهر موهبتی بعنوان فردی شایسته و از بدنه سازمان تامین اجتماعی برای ریاست این سازمان اتفاقی مناسب است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مدیریت سازمان تامین اجتماعی بعوان بزرگترین خریدار و تولیدکننده خدمات حوزه سلامت اهمیت بسیاری دارد / مطرح شدن اسم طاهر موهبتی بعنوان فردی شایسته و از بدنه سازمان تامین اجتماعی برای ریاست این سازمان اتفاقی مناسب است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مدیریت سازمان تامین اجتماعی بعوان بزرگترین خریدار و تولیدکننده خدمات حوزه سلامت اهمیت بسیاری دارد / مطرح شدن اسم طاهر موهبتی بعنوان فردی شایسته و از بدنه سازمان تامین اجتماعی برای ریاست این سازمان اتفاقی مناسب است