توئیت مشاور رئیس جمهور درباره اعتراف ترامپ به عدم تمایل به جنگ با ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توئیت مشاور رئیس جمهور درباره اعتراف ترامپ به عدم تمایل به جنگ با ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توئیت مشاور رئیس جمهور درباره اعتراف ترامپ به عدم تمایل به جنگ با ایران