مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه درگیری نظامی آمریکا و ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه درگیری نظامی آمریکا و ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه درگیری نظامی آمریکا و ایران