قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۱۱۵۰۰ تومان کاهش یافت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۱۱۵۰۰ تومان کاهش یافت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۱۱۵۰۰ تومان کاهش یافت