تخلیه ۳ سد تهران به دلیل احتمال وقوع باران‌های سیل آسا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تخلیه ۳ سد تهران به دلیل احتمال وقوع باران‌های سیل آسا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تخلیه ۳ سد تهران به دلیل احتمال وقوع باران‌های سیل آسا