سخنگوی قوه‌قضاییه: پرونده “سیف” به دادگاه ارسال شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سخنگوی قوه‌قضاییه: پرونده “سیف” به دادگاه ارسال شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سخنگوی قوه‌قضاییه: پرونده “سیف” به دادگاه ارسال شد