رهبر انقلاب: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رهبر انقلاب: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رهبر انقلاب: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود