عضو فراکسیون کارگری مجلس : موهبتی بهترین گزینه برای مدیریت تامین اجتماعی است / چالشهای تامین اجتماعی در انتظار مدیریت موهبتی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عضو فراکسیون کارگری مجلس : موهبتی بهترین گزینه برای مدیریت تامین اجتماعی است / چالشهای تامین اجتماعی در انتظار مدیریت موهبتی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عضو فراکسیون کارگری مجلس : موهبتی بهترین گزینه برای مدیریت تامین اجتماعی است / چالشهای تامین اجتماعی در انتظار مدیریت موهبتی