ترامپ متاسفانه اوج ناآشنایی خود با تاریخ ایران را نشان داد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ترامپ متاسفانه اوج ناآشنایی خود با تاریخ ایران را نشان داد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ترامپ متاسفانه اوج ناآشنایی خود با تاریخ ایران را نشان داد