سندرز تاکید کرد: عربستان باید با ایران مذاکره کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سندرز تاکید کرد: عربستان باید با ایران مذاکره کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سندرز تاکید کرد: عربستان باید با ایران مذاکره کند