محمود صادقی: رئیس جمهور در حوزه‌هایی که اختیارهم داشته، کاری انجام نداده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمود صادقی: رئیس جمهور در حوزه‌هایی که اختیارهم داشته، کاری انجام نداده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمود صادقی: رئیس جمهور در حوزه‌هایی که اختیارهم داشته، کاری انجام نداده است