پاشازاده: مدیران استقلال با مردم رو راست باشند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاشازاده: مدیران استقلال با مردم رو راست باشند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاشازاده: مدیران استقلال با مردم رو راست باشند