رئیس قوه قضائیه: افزایش اعتماد مردم به نظام موجب اقتدار ملی خواهد شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس قوه قضائیه: افزایش اعتماد مردم به نظام موجب اقتدار ملی خواهد شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس قوه قضائیه: افزایش اعتماد مردم به نظام موجب اقتدار ملی خواهد شد