ترامپ: فقط نمی خواهم آنها به سلاح هسته ای برسند و نباید ما را تهدید کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ترامپ: فقط نمی خواهم آنها به سلاح هسته ای برسند و نباید ما را تهدید کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ترامپ: فقط نمی خواهم آنها به سلاح هسته ای برسند و نباید ما را تهدید کنند