باز هم رگبار و آذرخش های خطرناک در راه بیش از ۸۰ درصد کشور!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,باز هم رگبار و آذرخش های خطرناک در راه بیش از ۸۰ درصد کشور!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,باز هم رگبار و آذرخش های خطرناک در راه بیش از ۸۰ درصد کشور!