هادی حیدری در دیدار با رئیس جمهور: آقای رئیس جمهور! در این شرایط سخت اقتصادی، لااقل فشار اجتماعی داخلی را کم کنید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هادی حیدری در دیدار با رئیس جمهور: آقای رئیس جمهور! در این شرایط سخت اقتصادی، لااقل فشار اجتماعی داخلی را کم کنید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هادی حیدری در دیدار با رئیس جمهور: آقای رئیس جمهور! در این شرایط سخت اقتصادی، لااقل فشار اجتماعی داخلی را کم کنید