هلدینگ خلیج فارس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تخطی می کند/ آیا پشت برخی انتصابات زد و بندهایی صورت گرفته؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هلدینگ خلیج فارس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تخطی می کند/ آیا پشت برخی انتصابات زد و بندهایی صورت گرفته؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هلدینگ خلیج فارس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تخطی می کند/ آیا پشت برخی انتصابات زد و بندهایی صورت گرفته؟