۱۹ میلیون نفر در محلات حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی ساکن هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۱۹ میلیون نفر در محلات حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی ساکن هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۱۹ میلیون نفر در محلات حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی ساکن هستند