تاجزاده: مردم خواهان تغییرند و اگر تحولی صورت نگیرد، بسیاری از آنان رأی نخواهند داد / حتی امثال من نیز به‌احتمال زیاد رأی نخواهیم داد / موضوع مهمی که در ترغیب مردم به رأی دادن دخیل خواهد بود این است که انتخابات آزاد برگزار شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تاجزاده: مردم خواهان تغییرند و اگر تحولی صورت نگیرد، بسیاری از آنان رأی نخواهند داد / حتی امثال من نیز به‌احتمال زیاد رأی نخواهیم داد / موضوع مهمی که در ترغیب مردم به رأی دادن دخیل خواهد بود این است که انتخابات آزاد برگزار شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تاجزاده: مردم خواهان تغییرند و اگر تحولی صورت نگیرد، بسیاری از آنان رأی نخواهند داد / حتی امثال من نیز به‌احتمال زیاد رأی نخواهیم داد / موضوع مهمی که در ترغیب مردم به رأی دادن دخیل خواهد بود این است که انتخابات آزاد برگزار شود