جامعه «خودی، نُخودی، بیخودی» / جامعه که سه شقه شده و افق‌های آینده خاکستری شده‌اند / هر روز، خودی‌ها خجل‌تر و هم‌زمان خشن‌تر؛ نخودی‌ها ناراضی‌تر، تحقیرشده‌تر و منتفرتر؛ و بیخودی‌ها کم‌امیدتر می‌شوند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جامعه «خودی، نُخودی، بیخودی» / جامعه که سه شقه شده و افق‌های آینده خاکستری شده‌اند / هر روز، خودی‌ها خجل‌تر و هم‌زمان خشن‌تر؛ نخودی‌ها ناراضی‌تر، تحقیرشده‌تر و منتفرتر؛ و بیخودی‌ها کم‌امیدتر می‌شوند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جامعه «خودی، نُخودی، بیخودی» / جامعه که سه شقه شده و افق‌های آینده خاکستری شده‌اند / هر روز، خودی‌ها خجل‌تر و هم‌زمان خشن‌تر؛ نخودی‌ها ناراضی‌تر، تحقیرشده‌تر و منتفرتر؛ و بیخودی‌ها کم‌امیدتر می‌شوند