اژه ای: خناس‌ها در تلاش هستند تا تصمیم گیران را به تصمیم غلط بکشانند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اژه ای: خناس‌ها در تلاش هستند تا تصمیم گیران را به تصمیم غلط بکشانند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اژه ای: خناس‌ها در تلاش هستند تا تصمیم گیران را به تصمیم غلط بکشانند