رئیس قوه قضائیه: کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس قوه قضائیه: کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس قوه قضائیه: کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم