فیلم: کنایه روحانی به شماره دادن های آمریکا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: کنایه روحانی به شماره دادن های آمریکا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: کنایه روحانی به شماره دادن های آمریکا