مقاله مشترک مقامات پیشین ایرانی- سعودی: زمان گفتگوی رهبران عربستان و ایران فرارسیده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مقاله مشترک مقامات پیشین ایرانی- سعودی: زمان گفتگوی رهبران عربستان و ایران فرارسیده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مقاله مشترک مقامات پیشین ایرانی- سعودی: زمان گفتگوی رهبران عربستان و ایران فرارسیده است