فیلم: ابراز نگرانی شدید سناتور سندرز از جنگ طلبی جان بولتون علیه ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: ابراز نگرانی شدید سناتور سندرز از جنگ طلبی جان بولتون علیه ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: ابراز نگرانی شدید سناتور سندرز از جنگ طلبی جان بولتون علیه ایران