لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد / همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد / همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد / همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند