خرازی: قطعا به ترامپ تلفن زده نمی‌شود؛تلفن کردن به وی هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا با کره شمالی هم به نتیجه‌ای نرسید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خرازی: قطعا به ترامپ تلفن زده نمی‌شود؛تلفن کردن به وی هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا با کره شمالی هم به نتیجه‌ای نرسید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خرازی: قطعا به ترامپ تلفن زده نمی‌شود؛تلفن کردن به وی هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا با کره شمالی هم به نتیجه‌ای نرسید