ابطحی و مسجدجامعی (رئیس دفتر رئیس دولت و وزیر ارشاد دولت اصلاحات) در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ابطحی و مسجدجامعی (رئیس دفتر رئیس دولت و وزیر ارشاد دولت اصلاحات) در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ابطحی و مسجدجامعی (رئیس دفتر رئیس دولت و وزیر ارشاد دولت اصلاحات) در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب