تکذیب اعزام ۱۲۰ هزار نیروی آمریکایی به خلیج فارس توسط ترامپ, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تکذیب اعزام ۱۲۰ هزار نیروی آمریکایی به خلیج فارس توسط ترامپ, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تکذیب اعزام ۱۲۰ هزار نیروی آمریکایی به خلیج فارس توسط ترامپ