رهبر انقلاب: مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود / گزینه‌ی قطعی ملت ایران، مقاومت مقابل آمریکا است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رهبر انقلاب: مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود / گزینه‌ی قطعی ملت ایران، مقاومت مقابل آمریکا است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رهبر انقلاب: مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود / گزینه‌ی قطعی ملت ایران، مقاومت مقابل آمریکا است