نماینده مجلس: فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است / دریافتی سه ساعت کار یک دندانپزشک به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نماینده مجلس: فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است / دریافتی سه ساعت کار یک دندانپزشک به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نماینده مجلس: فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است / دریافتی سه ساعت کار یک دندانپزشک به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است