فیلم: ترامپ: حرف هایی درباره ایران به گوشم رسیده است ؛ اگر دست به اقدامی بزنند خسارت سنگینی خواهند دید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: ترامپ: حرف هایی درباره ایران به گوشم رسیده است ؛ اگر دست به اقدامی بزنند خسارت سنگینی خواهند دید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: ترامپ: حرف هایی درباره ایران به گوشم رسیده است ؛ اگر دست به اقدامی بزنند خسارت سنگینی خواهند دید