گام جدید برای ادغام بانک های نظامی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,گام جدید برای ادغام بانک های نظامی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,گام جدید برای ادغام بانک های نظامی