باهنر: در برجام می‌مانیم اما اروپایی‌ها باید خسارات ماندن در برجام را بپردازند / اینکه می گویند جنگ می شود و اینها، من واقعا تصوری از جنگ ندارم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,باهنر: در برجام می‌مانیم اما اروپایی‌ها باید خسارات ماندن در برجام را بپردازند / اینکه می گویند جنگ می شود و اینها، من واقعا تصوری از جنگ ندارم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,باهنر: در برجام می‌مانیم اما اروپایی‌ها باید خسارات ماندن در برجام را بپردازند / اینکه می گویند جنگ می شود و اینها، من واقعا تصوری از جنگ ندارم