مطهری: تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره برجام شجاعانه و مدبرانه بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مطهری: تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره برجام شجاعانه و مدبرانه بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مطهری: تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره برجام شجاعانه و مدبرانه بود